Giới thiệu vệt phim Hàn Quốc mới lúc 12:00

Thứ Năm (16/10/2014)

 Giờ Phim  Tập 
 12g Phim Hàn Quốc | Bội tình
85
18g Phim Việt Nam | Công nghệ thời trang
55
19g Phim Hàn Quốc | Lời hứa ngàn ngày
6
20g Phim Hàn Quốc | Cô nàng siêu đẳng
18
21g Phim Hàn Quốc | Bữa tiệc các vị thần
21
22g Phim Hàn Quốc | Bội tình
84
23g
Phim Hàn Quốc | Càng ngắm càng yêu
64

 

 • Bữa tiệc các vị thần

  Bộ phim Hàn Quốc Bữa tiệc các vị thần được phát sóng lúc 21h mỗi ngày từ 30.09.

 • Bội tình

  Bộ phim Hàn Quốc Bội Tình được phát sóng lúc 12h hàng ngày từ 28.07.2014 

 • Lời hứa ngàn ngày

  Bộ phim Hàn Quốc Lời hứa ngàn ngày được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 15/10/2014.

 • Tìm lại yêu thương

  Bộ phim tâm lý, tình cảm Hàn Quốc Tìm lại yêu thương được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 25.06