Giới thiệu vệt phim Hàn Quốc mới lúc 12:00

Thứ Sáu (31/10/2014)

 Giờ Phim  Tập 
 12g Phim Hàn Quốc | Bội tình
96
18g Phim Việt Nam | Những đóa hoa tình yêu
5
19g Phim Hàn Quốc | Lời hứa ngàn ngày
17
20g Phim Hàn Quốc | Cầu vồng hoàn kim
5
21g Phim Hàn Quốc | Bữa tiệc các vị thần
32
22g Phim Hàn Quốc | Bội tình
95
23g
Phim Hàn Quốc | Trận chiến tranh hùng
6

 

 • Bữa tiệc các vị thần

  Bộ phim Hàn Quốc Bữa tiệc các vị thần được phát sóng lúc 21h mỗi ngày từ 30.09.

 • Bội tình

  Bộ phim Hàn Quốc Bội Tình được phát sóng lúc 12h hàng ngày từ 28.07.2014 

 • Lời hứa ngàn ngày

  Bộ phim Hàn Quốc Lời hứa ngàn ngày được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 15/10/2014.

 • Tìm lại yêu thương

  Bộ phim tâm lý, tình cảm Hàn Quốc Tìm lại yêu thương được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 25.06